2015/06/06

กีฬา Rugby ฝึกให้นักกีฬารู้จักหน้าที่ของตน

การเล่นรักบี้ จึงเน้นเรื่องการมีน้ำใจนักกีฬา Sporting Spirit เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ซึ่งจุดสุดยอดของการมีน้ำใจนักกีฬา คือ ความยุติธรรม (แฟร์) Fairness การไม่เอารัดเอาเปรียบใคร
การเล่นรักบี้ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการสร้างบุคลิกลักษณะนิสัยพึงประสงค์ 4 ประการ คือ
1.กีฬารักบี้ต้องใช้คนเล่นมากคือข้างละ 15 คน ทำให้มีส่วนร่วมมาก ไม่เหมือนกีฬาบางประเภทที่ใช้ผู้เล่นเพียง 2 หรือ 3คน และการเล่นกันมากนั้นทำให้มีการร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมเหนื่อย ก่อให้เกิด”ความสามัคคีในหมู่คณะ”ตามมาอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนา
2.รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้ทีมเวิร์ค “Team work”อย่างสูง ฝึกให้นักกีฬารู้จักหน้าที่ของตน ไม่เอาเด่นเอาดีเข้าตัวอยู่คนเดียว ประเทศที่เจริญแล้วประชาชนจะรู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์คเป็นอย่างดี และรักบี้เป็นกีฬาที่มีทั้ง Co-Operation ,Co-Ordination คือทั้งร่วมมืออย่างสุดกำลังและประสานงานกันอย่างดีด้วย การเล่นต้องอาศัยความเร็ว speed และจังหวะเวลา timing ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยไหวพริบแบบ Thinking while Moving
3.กติการักบี้มีความแน่ชัดและเคร่งครัด เช่นในการส่งลูกบอลต้องส่งไปข้างหลังเท่านั้น ,การจับรวบคู่ต่อสู้ที่เรียกว่า “แท็คเกิ้ล” tackle จับได้เฉพาะผู้ถือลูกบอล (จุดมุ่งหมายของการ tackle ในเกมรักบี้คือเพื่อหยุดการพาลูกไปข้างหน้าของคู่ต่อสู้ ไม่ใช่การทำลายตัวคู่ต่อสู้) ดังนั้น การมีกติการอย่างเคร่งครัดนี้เป็นการฝึกให้ผู้เล่นต้องมี “ระเบียบวินัยและเคารพในกฎเกณฑ์”
4.รักบี้เป็นกีฬาที่มีการตุกติกเล่นสกปรกได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบ เพราะมีการชุลมุนบ่อยที่สุด โดยเฉพาะการเข้าสกรัม กรรมการในสนามไม่เห็นเหตุการณ์ได้ตลอด จึงมีโอกาสที่จะจิกตา ชกหมัดสั้น เตะหน้าแข้ง ใช้ลูกส้นกระทืบ ก็อาจทำได้ง่ายๆและจับตัวคนทำไม่ค่อยได้ รักบี้ จึงเป็นกีฬาที่พิสูจน์ “ความเป็นผู้ดีสุภาพบุรุษ Gentleman กับอุดมคติ Fair play”ได้อย่างชัดเจนและง่ายดายที่สุด สนามรักบี้จึงเป็นที่ที่คนดูและผู้เล่นจะได้เรียนรู้ Charater ของคนเล่นว่าใครเป็นผู้ดีใครเป็นกุ๊ยไม่มีน้ำใจนักกีฬา

“รักบี้” จึงเป็นกีฬาที่ประกาศเกียรติคุณของสุภาพบุรุษ และประจานความต่ำต้อยของศักดิ์ศรีในความเป็นคน ให้รู้ให้เห็นกันได้ในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง

รักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความตื่นเต้นเร้าใจในเกม (GAME) ของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเล่นกันอย่างไร เพราะท่านไม่รู้กติกาซึ่งมีอยู่ถึง 28 ข้อ คงจะไม่สนุกสนานไปกับเกมกีฬาประเภทนี้ ดังนั้น ข้อเขียนนี้จะแนะนำให้ท่านดูรักบี้ให้รู้ว่าเขาเล่นกันอย่างไรเมื่อท่านดูเป็นแล้ว ท่านอาจจะสนุกคุ้มกับเวลาที่ท่านได้ตั้งใจมาดูกีฬา “รักบี้ฟุตบอล”

เจตนารมณ์ของกีฬารักบี้ฟุตบอล
“มีผู้เล่น 2 ฝ่ายๆ ละ 15 คน เล่นกันอย่างถูกต้องตามกฎกติกา และด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จะต้องพาลูก ส่งลูก เตะลูก กดลูกวางทรัย เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่า เป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันนั้น”

ท่านจะเห็นได้ว่า รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้มือเล่นลูก มากกว่าที่จะใช้เท้าเล่นลูก ผู้เล่นจะต้องมีกำลังดีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน และที่สำคัญ คือ ยอมรับในกฎกติกาการเล่นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา (A SPORTING SPIRIT) สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่โมโหง่าย มีมารยาทไม่เล่นสกปรกหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลมักจะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่แข่งขันและฝึกซ้อมกัน มีไมตรีต่อกันตามหลังจากเลิกเล่นแล้ว แม้ว่าจะได้เคยปะทะกัน กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงในสนามเล่น หนักไปนิดนึงก็ให้อภัยกันได้ สุดท้ายเข้าใจกัน เป็นเพื่อนกัน ให้ความนับถือกันเช่นพี่-น้อง เป็นเช่นนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

2015/04/27

รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้มือเล่นลูกมากกว่าที่จะใช้เท้าเล่นลูกผู้เล่นจะต้องมีกำลังดีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน

Category: เรื่องธุรกิจ — admin @ 4:42 pm

13

รักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความตื่นเต้นเร้าใจในเกม (GAME) ของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเล่นกันอย่างไร เพราะท่านไม่รู้กติกาซึ่งมีอยู่ถึง 28 ข้อ คงจะไม่สนุกสนานไปกับเกมกีฬาประเภทนี้ ดังนั้น ข้อเขียนนี้จะแนะนำให้ท่านดูรักบี้ให้รู้ว่าเขาเล่นกันอย่างไรเมื่อท่านดูเป็นแล้ว ท่านอาจจะสนุกคุ้มกับเวลาที่ท่านได้ตั้งใจมาดูกีฬา “รักบี้ฟุตบอล”

เจตนารมณ์ของกีฬารักบี้ฟุตบอลมีผู้เล่น 2 ฝ่ายๆ ละ 15 คน เล่นกันอย่างถูกต้องตามกฎกติกา และด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จะต้องพาลูก ส่งลูก เตะลูก กดลูกวางทรัย เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่า เป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันนั้นท่านจะเห็นได้ว่า รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้มือเล่นลูก มากกว่าที่จะใช้เท้าเล่นลูก ผู้เล่นจะต้องมีกำลังดีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน และที่สำคัญ คือ ยอมรับในกฎกติกาการเล่นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่โมโหง่าย มีมารยาทไม่เล่นสกปรกหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลมักจะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่แข่งขันและฝึกซ้อมกัน มีไมตรีต่อกันตามหลังจากเลิกเล่นแล้ว แม้ว่าจะได้เคยปะทะกัน กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงในสนามเล่น หนักไปนิดนึงก็ให้อภัยกันได้ สุดท้ายเข้าใจกัน เป็นเพื่อนกัน ให้ความนับถือกันเช่นพี่-น้อง เป็นเช่นนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สกรัม ผู้เล่นอย่างน้อยฝ่ายละ 5 คน (นิยมเล่นฝ่ายละ 8 คน) ต้องมีแถวหน้า 3 คนเสมอแถวที่สองอีก 4 คน แถวหลังมักมีคนเดียวโอบมัดให้แน่นช่วยกันดันไปข้างหน้าแย่งลูกที่ใส่เข้าไปในช่องกลางระหว่างสกรัม ใช้เท้าเพียงอย่างเดียวเขี่ยลูกกลับไปให้ฝ่ายตนเอง จะทำสกรัมเมื่อผู้เล่นส่งลูกไปข้างหน้าของตนเอง หรือยื่นลูกไปให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างหน้าตนเอง ผู้เล่นรับลูกหรือเอามือไปโดนลูก แล้วลูกนั้นกระเด็นไปข้างหน้าไปถูกกับพื้นสนามหรือไปโดนมือหรือตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เกิดการสุมกันเอาลูกออกมาเล่นต่อไปไม่ได้เมื่อผู้เล่นฝ่ายรุกพยายามกดลูกวางทรัยแต่ลูกไม่แตะพื้นสนามเล่นในเขตประตูของฝ่ายรับหรือลูกอยู่บนตัวผู้เล่นฝ่ายรับ

2015/03/21

กีฬารักบี้เป็นกีฬาที่ผู้แข่งต้องให้เกียรติกันอย่างมาก

กีฬารักบี้ และอเมริกันฟุตบอล จัดอยู่ในประเภทเดียวกับกีฬาฟุตบอล แต่วิธีเล่านแตกต่างกันไป กติกาการเล่นก็ไม่เหมือนกัน เกมการเล่นของกีฬาทั้งสองประเภทนี้ แม้จะมีวิวัฒนากรมาจากฟุตบอล แต่มีความดุเดือด รุนแรงสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมมิใช่น้อย ผู้ที่ให้กำเนิดกีฬารักบี้ คนแรกในโลกนั้น นักประวัติศาสตร์ ได้บันทึกไว้ว่า กีฬารักบี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษผู้ที่คิดเกมการเล่นรักบี้เป็นนักศึกษาหนุ่ม ชื่อ วิลเลี่ยม เว็มป์ แอลลิส จุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้น

ในสมัยก่อนยุคแรกเริ่มกีฬารักบี้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง มีผู้มาเข้าชมเป็นจำนวนมาก แข่งขันทีไรก็จะมีผู้เข้าชมแน่นเต็มสนามเกือบทุกครั้ง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนทำให้เด็กๆ รุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจหรือเล่นกีฬารักบี้น้อยลง

ภาพของการเล่นรักบี้ในสายตาของคนที่ไม่ใช่นักกีฬา อาจมองเห็นเพียงเกมที่เล่นรุนแรงแบบถึงเนื้อถึงตัว นักกีฬารูปร่างแข็งแรง เตรียมป้องกันตัวพร้อมรับการถาโถมเข้ามาของอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ ภาพเหล่านั้นอาจทำให้หลายคนรู้สึกขยาดกับการเล่นกีฬาชนิดนี้ แต่ในความคิดความรู้สึกของผู้เล่นจริงๆ อย่างชมรมรักบี้ฟุตบอล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่ารักบี้คือกีฬาชนิดหนึ่ง เป็นเกมที่ทำให้พวกเขา ‘แพ้เป็น’ เป็นกีฬาที่ลดความรุนแรงของนิสัยในแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดในการเล่น ทำให้เรียกได้ว่า รักบี้ เป็น กีฬาลูกผู้ชาย

“คนมองหรือคนที่ไม่เคยดูกีฬานี้ก็อาจจะคิดว่า กีฬาอะไร ถือลูกวิ่งชนกัน ไหนจะล้มทับ ผลักหน้า มีหมด แต่สิ่งหนึ่งที่กีฬาประเภทอื่นไม่มีเลยตั้งแต่เห็นมา ก็คือทุกครั้งที่แข่งเสร็จผู้ชนะ ก็จะตบมือให้ผู้แพ้ และไปตั้งซุ้มต้อนรับผู้แพ้ออกจากสนาม แล้วจับมือขอโทษกัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมจะจบหลังจากนกหวีดเป่า นั่นคือสปิริตที่เราหาไม่ได้ในกีฬาอื่น ซึ่งเราผูกพันและสร้างมาในการแข่งขันทุกครั้งว่า การเล่นกีฬารักบี้ไม่ใช่ การเอาแรงเข้าไปทุบหรือทำลายห้ำหั่นเพื่อเอาชนะเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นการเล่นด้วยความรุนแรง แต่ทุกคนก็จะรู้ว่ารักบี้คือ กีฬาลูกผู้ชาย เป็น กีฬาสุภาพบุรุษ ฉะนั้นเวลาเราแข่งขันเสร็จ ทุกคนก็คือพี่น้อง มีการจับมือ ขอโทษกัน ให้อภัยกัน เพราะว่ารักบี้เป็นกีฬาที่ผู้แข่งต้องให้เกียรติกันอย่างมาก”

2015/02/13

รักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 29

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย หลายคนมักจะนึกถึงงานฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬา-ธรรมศาสตร์ น้อยคนนักที่จะรู้จักและทราบถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นงานกีฬาประเพณีที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่จัดขึ้นครั้งแรกในเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2503 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันด้วยพระองค์เอง ได้พระราชทานถ้วยรางวัล “มหิดล” แก่ผู้ชนะในการแข่งขัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 (ครั้งที่ 22) ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและงดทำการแข่งขันไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2528-2548 และได้เริ่มจัดการแข่งขันขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2549 ถือเป็นการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 23 มาจนถึงปัจจุบัน โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ความเป็นมาของการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์นั้น เริ่มต้นโดยคณะกลุ่มบุคคลจากนักรักบี้ฟุตบอลที่เคยเป็นนิสิตนักศึกษาเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของทั้งสองมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้จัดการแข่งขัน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลให้แก่เยาวชนของชาติ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันประกอบไปด้วยนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือเคยศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากทุกปี สำหรับงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ แต่ในปีนี้ มีอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือ งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 29 ซึ่งมีกำหนดแข่งขันในวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานนี้ไม่ใช่แค่เกมกีฬาเท่านั้นที่น่าสนใจ เนื่องจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ต่างก็มีการปล่อยโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรมดังกล่าว มาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยทางฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเผยโปสเตอร์นักรักบี้หนุ่มหุ่นหล่อล่ำ มาดเท่แบบนักกีฬามาเอาใจสาวๆ

2015/01/17

การช่วยส่งเสริมให้กีฬารักบี้ฟุตบอลกลับมาเป็นที่นิยมในเมืองไทย

Category: เรื่องธุรกิจ — Tags: – admin @ 2:13 pm

สำหรับการเล่นกีฬานั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกชนิดกีฬา และรักบี้นั้นถือเป็นกีฬาหนึ่งที่มีประโยชน์เหมือนกัน และยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันในทีม สำหรับรักบี้ในเมืองไทย ถือว่ามีต้นกำเนิดมายาวนาน และจะมีการแข่งขันมาเรื่อยๆอีกไม่นานก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นโดย ดีเอชแอล บริษัทผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ล่าสุดประกาศร่วมเป็นพันธมิตรด้านลอจิสติกส์อย่างเป็นทางการในการแข่งขัน “รักบี้เวิลด์คัพ 2015” โดยเปิดตัวโครงการเพื่อชิงรางวัล “นำส่งลูกรักบี้” สำหรับแฟนรักบี้ชาวไทยรุ่นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปีบริบูรณ์

สำหรับการแข่งขัน “รักบี้เวิลด์คัพ 2015” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการแข่งขันรักบี้ชิงชนะเลิศของโลก ที่จัดขึ้นทุก 4 ปี โดยมีประเทศอังกฤษเป็นประเทศเจ้าภาพในปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

การแข่งขันทั้งสิ้นจะมีรอบแบ่งกลุ่ม 40 สนาม และรอบแพ้คัดออกอีก 8 สนาม โดยประเทศที่เล่นรักบี้ทั้ง 48 ชาติจะได้รับโอกาสให้ส่งเด็ก 1 คนพร้อมด้วยพ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครองของเด็ก เข้าร่วมการโปรโมทการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลสำหรับเด็กผู้โชคดีนั้น นอกจากการนำส่งลูกรักบี้ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปยังกรรมการผู้ตัดสินในสนาม ผู้ชนะยังจะได้รับตั๋วเข้าชมการแข่งขัน 2 ที่นั่ง ชุดอุปกรณ์การแข่งขันรักบี้ เวิลด์ คัพของดีเอชแอล (DHL RWC) ที่รวมถึงชุดยูนิฟอร์ม ลูกรักบี้ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และตั๋วเครื่องบินเพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองและสถานที่ที่มีการแข่งขัน ที่พัก 2 คืน ของขวัญสมนาคุณพร้อมรูปถ่ายที่ระลึกในการนำส่งลูกรักบี้ไว้เป็น “ความทรงจำที่มีค่า”

ดีเอชแอลและสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วางแผนการทำโรดโชว์ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เพื่อโปรโมทการแข่งขันให้ทั่วถึง เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่นอกกรุงเทพจะได้รับรู้ข่าวสาร และมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ อนึ่ง กระบวนการในการค้นหาและตัดสินผู้ชนะจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและได้มาตรฐาน

รักบี้เป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ที่เล่นกันอย่างแพร่หลายในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ชมการถ่ายทอดการแข่งขันนัดสุดท้ายของรักบี้ เวิลด์ คัพ 2011 ถึง 102 ล้านคนทั่วโลก

เกี่ยวกับรักบี้ เวิลด์ คัพ
รักบี้ เวิลด์ คัพถือเป็นตัวขับเคลื่อนทางด้านการเงิน ที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนและความก้าวหน้าอย่างไม่คาดคิดของกีฬารักบี้ทั่วทุกมุมโลก ส่วนเกินสุทธิจากรักบี้ เวิลด์ คัพที่ได้จากความสำเร็จทางการค้าและโฆษณาในฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2550 และนิวซีแลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2554 เอื้ออำนวยให้ทางคณะกรรมการรักบี้นานาชาติสามารถลงทุนไปกว่า 150 ล้านปอนด์ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2555 และยังมีศักยภาพที่จะระดมเงินทุนเพิ่มลงไปอีกกว่า 180 ล้านปอนด์ ในการแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่าปี พ.ศ. 2556 – 2559 เป็นการรับประกันให้เกิดกิจกรรมการระดมทุนครั้งใหญ่มากมาย ดังเช่น การให้เงินช่วยเหลือประจำปีแก่สหภาพรักบี้แห่งชาติทั้งหลาย และให้การส่งเสริมการลงทุนในด้านแผนพัฒนาต่างๆ โดยมุ่งประเด็นไปที่การสนับสนุนในด้านความก้าวหน้า และการเพิ่มจำนวนการแข่งขันระหว่างสมาชิกของสหภาพที่มีอยู่ 117 ประเทศ ซึ่งสหภาพนั้นนับเป็นองค์กรหนึ่งของคณะกรรมการ รักบี้นานาชาติ