2014/11/13

กีฬา Rugby สิ่งที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่คนยุคปัจจุบันจะต้องได้สัมผัสและฝึกฝน


รักบี้ ฟุตบอล มีต้นกำเนิดที่ไม่แน่ชัด แต่ที่จุดเริ่มต้นให้มีการเล่นตามรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มาจาก โรงเรียนรักบี้ จากโรงเรียนนี้เกมได้แพร่หลายและมาไกลจนถึงเมืองไทย

สำหรับรักบี้ในเมืองไทยนั้น เริ่มต้นด้วยชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าหรือเข้ามาเป็นครู ในโรงเรียนของรัฐ ได้นำรักบี้เข้ามาเล่น โดยใช้สถานที่เล่นคือทุ่งพระสุเมรุ (ท้องสนามหลวงปัจจุบัน) ต่อมาปี 2444 พระพุทธเจ้าหลวงได้ให้ใช้ที่ดินว่างเปล่าที่ทุ่งสระปทุมวันเป็นที่เล่นกีฬา ของชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย โดยใช้ชื่อว่า “ราชกรีฑาสโมสร” เกิดเป็นสโมสรกีฬาหลายชนิดมาถึงปี 2452 มีการเล่นรักบี้อย่างจริงจัง ทุกวันเสาร์โดยขั้นแรกเป็นการเล่นกันเองระหว่างต่างชาติล้วนๆหลังจากนั้นคน ไทยที่ไปศึกษายังประเทศอังกฤษและเล่นรักบี้ที่นั่นเมื่อกลับมาเมืองไทยได้ เข้าร่วมเล่นเรื่อยมา ครั้นต่อมาเมื่อมีจำนวนคนไทยและที่ไม่ใช่คนอังกฤษเล่นมากขึ้น ได้รวมตัวกันตั้งเป็นทีมแข่งขัน กันเอง 3 ทีม คืออังกฤษ สก๊อตแลนด์ และทีมรวมจากหลาย ๆ ชาติรวมทั้งคนไทย ชิงถ้วย HAMSAIRS

การแข่งขันฟุตบอล ภายในของโรงเรียนรักบี้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองรักบี้ ประเทศอังกฤษ ผู้เล่นคนหนึ่งชื่อ วิลเลียม เวบบ์ เอลลิส (William Webb Ellis)[1] ได้ทำผิดกติกาการแข่งขันที่วางไว้ โดยวิ่งอุ้มลูกบอลซึ่งตัวเขาเองไม่ได้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตู และได้วิ่งอุ้มลูกบอลไปจนถึงเส้นประตูฝ่ายตรงข้าม เขาจะจงใจหรือไม่ก็ตามแต่ แต่การเล่นที่นอกลู่นอกทางของเขาได้เป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย ในหมู่ผู้เล่นและผู้ดูจนแพร่กระจายไปตามโรงเรียนต่างๆในอังกฤษ โดยเฉพาะในหมู่นักเรียนของโรงเรียนเคมบริดจ์ ได้นำเอาวิธีการเล่นของ นายอีลลีส ไปจัดการแข่งขันโดยเรียกชื่อเกมชนิดใหม่นี้ว่า รักบี้เกมส์ (Rugby Games) ภายหลังจากนั้นก็เป็นที่นิยมเล่นกันมากขึ้น ทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเล่นเรื่อยมาในประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1823 จึงถือได้ว่า รักบี้ฟุตบอลปกติอาจทำแต้มด้วยการวางทรัยหรือเตะ

เครื่องแต่งกายในการเล่นรักบี้
เครื่องแต่งกายของผู้เล่นรักบี้  คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เล่นสวมใส่ เสื้อ กางเกงขาสั้นและกางเกงชั้นในและถุงเท้า เครื่องแต่งกายเพิ่มเติมของผู้เล่น ก.ผู้เล่นอาจจะสวมวัสดุที่ยิดหยุ่นและสามารถทำความสะอาดได้ ข.ผู้เล่นอาจจะสวมใส่เครื่องป้องกันหน้าแข้ง ภายในถุงเท้า ค.ผู้เล่นอาจจะใส่สนับข้อเท้าภายในถุงเท้า ซึ่งไม่ยาวเกิน 1 ส่วน 3 ของความยาวของหน้าแข้ง ง.ผู้เล่นอาจจะสวมถุงมือ ชนิดไม่มีนิ้ว จ.ผู้เล่นอาจจะสวมที่รองไหล่ที่ทำด้วยวัสดุที่นุ่มและบาง ซึ่งอาจจะเน้นติดกับเสื้อ ซึ่งไม่หนาเกิน 1 ซม. ฉ.ผู้เล่นอาจจะใส่ฟันยาง ช.ผู้เล่นอาจจะสวมเครื่องป้องกันศรีษะ ที่ทำจากวัสดุนุ่มและบาง ซ.ผู้เล่นอาจจะใช้ผ้าพันแผลเพื่อปิดแผลได้ ฌ.ผู้เล่นอาจจะพันผ้าเทปหรือวัสดุอื่น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้ ปุ่มรองเท้า ก.ปุ่มรองเท้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน British Standard BS6366 1983 หรือมาตรฐานเทียบเท่า ข.ปุ่มรองเท้าต้องเป็นรูปทรงกลม และติดแน่นที่พื้นรองเท้า ค.ปุ่มของรองเท้าต้องมีขนาดดังนี้ ไม่ยาวเกิน 18 มม. วัดจากพื้น เส้นผ่าศูนย์กลางปลายปุ่มอย่างน้อย 10 มม.เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานปุ่มอย่างน้อย 13 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของวงแหวนสวมเกลียวของปุ่มอย่างน้อย 20 มม ง.พื้นรองเท้าที่มีหลายปุ่มใช้ได้ แต่ต้องไม่แหลม

2014/10/16

ธุรกิจการตลาดกีฬา Rugby

Category: เรื่องธุรกิจ — Tags: – admin @ 6:35 pm

นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา การกีฬาระหว่าง ประเทศเติบโตและรุ่งเรืองจนก่อให้เกิดธุรกิจนานาประเภท นับตั้งแต่ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเครื่องแต่งกายและรองเท้ากีฬา ธุรกิจสนาม กีฬา และธุรกิจโทรทัศน์ รวมตลอดจนธุรกิจการตลาดกีฬา Rugby

การแข่งขันกีฬามิใช่เรื่องของการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยเพียงโสดเดียวอีกต่อไป หากแต่ในตัวของมันเองแปรเปลี่ยนเป็น สินค้า กระบวนการแปรการแข่งขันกีฬาให้เป็นสินค้า (Commodi-fication) นอกจากเป็นผลจากการเติบโตของพลังเศรษฐกิจ ทุนนิยมแล้ว ยังเป็นผลของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรอีก ด้วย โทรทัศน์ช่วยให้กีฬาหลายต่อหลายประเภทถีบตัว ขึ้นมาเป็นกีฬาสากลหรือกีฬาโลก (Global Sports) โดยที่โลกทั้งโลกเป็นตลาดผู้ชมการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ การจัดการแข่งขันกีฬาสากลหรือกีฬาโลกจึงต้องมีการ จัดการด้านการตลาด เพราะต้องใช้เงินทุนในการจัดการแข่งขันมาก และเกี่ยวพันกับผลประโยชน์จำนวนมหาศาล

ด้วยเหตุดังที่กล่าวข้างต้นนี้ ธุรกิจการตลาดกีฬา หรือ Sports Marketing Business จึงก่อเกิดขึ้น ซึ่งยังผลให้มีการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการตลาดกีฬาด้วย ธุรกิจดังกล่าวนี้มักผนวกเข้ากับธุรกิจ สื่อมวลชนหรือ Media Business รวมกันเรียกว่า ธุรกิจการตลาดและ การสื่อสารกีฬา หรือ Sports Media and Marketing Business

ธุรกิจการตลาดกีฬามีกิจกรรมหลักในการรับจ้างจัดการด้าน การตลาดให้แก่การแข่งขันกีฬา ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับโลก ได้แก่ การแข่งขันโอลิมปิก การแข่งขันฟุตบอลโลก การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลโลก การแข่งขันคริกเก็ตโลก การแข่งขันวอลเลย์บอลโลก การแข่งขันกรีฑา โลก การแข่งขันว่ายน้ำโลก ฯลฯ การแข่งขันระดับภูมิภาค ได้แก่ Asian Games, SEA Games เป็นต้น ส่วนการแข่งขันระดับภายใน ประเทศสำหรับกีฬาประเภทมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ทั่วโลก ดังเช่นการแข่งขันฟุตบอลโลก Premier League (อังกฤษ) Calcio Serie A (อิตาลี) Premiera Liga (สเปน) Bundesliga (เยอรมนี) ฯลฯ การแข่งขันฟุตบอลอเมริกันในสหรัฐอเมริกา การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น การแข่งขันระดับภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องภายในประเทศโดยแท้ มิได้มีการถ่ายทอด โทรทัศน์ในระดับสากล การแข่งขันฟุตบอล Thailand League นับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

2014/09/25

เทคนิคในการเล่นกีฬา Rugby ให้ประสบความสำเร็จในการเล่น

Category: เรื่องธุรกิจ — Tags: – admin @ 9:03 pm

กีฬาเป็นความคลั่งไคล้ระดับชาติของออสเตรเลียก็ว่าได้  เราเป็นผู้รักกีฬาประเภทที่ต้อง ‘ใช้เท้า’ ซึ่งรวมไปถึงทุกอย่างนับตั้งแต่ Rugby Union  ไปจนถึง Australian AFL ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา  เราเล่นคริกเก็ตที่สนามหลังบ้านและที่ชายหาดตลอดช่วงฤดูร้อน และชมการแข่งขัน Boxing Day อันเป็นเอกลักษณ์ที่ MCG ในเมลเบิร์น  ฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาที่พวกเรากลายเป็นผู้บรรยายสมัครเล่นให้กับการแข่งขันเทนนิสรายการ Grand Slam ของเรา เรามีสนามกอล์ฟเขียวขจีที่ออกแบบโดยแชมป์เทนนิสอยู่ทั่วประเทศ และเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกอล์ฟรายการสำคัญ ๆ มากมาย  การแข่งขันมาราธอนของเราดึงดูดนักวิ่งนับแสน และผู้รักรถยนต์ทั่วทุกสารทิศล้วนทราบเกี่ยวกับงานแข่งรถของเรา อย่างเช่น การแข่งรถ Formula 1 Australia Grand Prix  เป็นต้น

รักบี้ฟุตบอลหรือเรียกย่อกันว่า รักบี้ เป็นกีฬาชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นจากโรงเรียนรักบี้ในเมืองรักบี้ ในเขตวอร์วิกเชียร์ ประเทศอังกฤษ เริ่มต้นจาก ในปี ค.ศ. 1826 ขณะนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอล ภายในของโรงเรียนรักบี้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองรักบี้ ประเทศอังกฤษ ผู้เล่นคนหนึ่งชื่อ วิลเลียม เวบบ์ เอลลิส ได้ทำผิดกติกาการแข่งขันที่วางไว้ โดยวิ่งอุ้มลูกบอลซึ่งตัวเขาเองไม่ได้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตู และได้วิ่งอุ้มลูกบอลไปจนถึงเส้นประตูฝ่ายตรงข้าม เขาจะจงใจหรือไม่ก็ตามแต่ แต่การเล่นที่นอกลู่นอกทางของเขาได้เป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย ในหมู่ผู้เล่นและผู้ดูจนแพร่กระจายไปตามโรงเรียนต่างๆในอังกฤษ โดยเฉพาะในหมู่นักเรียนของโรงเรียนเคมบริดจ์ ได้นำเอาวิธีการเล่นของ นายอีลลีส ไปจัดการแข่งขันโดยเรียกชื่อเกมชนิดใหม่นี้ว่า รักบี้เกมส์ ภายหลังจากนั้นก็เป็นที่นิยมเล่นกันมากขึ้น ทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเล่นเรื่อยมาในประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1823 จึงถือได้ว่า รักบี้ฟุตบอลปกติอาจทำแต้มด้วยการวางทรัยหรือเตะ

Rugby League เป็นกีฬาที่เล่นประชิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแตกแขนงออกมาจาก Rugby Union ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20   The National Rugby League หรือ NRL เป็นลีคที่มีการเล่นมากที่สุดในรัฐทางภาคตะวันออกของออสเตรเลีย โดยที่ทีมส่วนใหญ่ใน 16 ทีมจะอยู่ในหรืออยู่รอบนอกซิดนีย์  ฤดูกาลแข่งขัน NRL เริ่มต้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมและจะไปสิ้นสุดด้วยการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม State of Origin เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันชั้นยอดทั้งสาม ระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐควีนส์แลนด์  การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน NRL ทั่วไป ซึ่งดึงดูดผู้ชมที่ชื่นชอบและผู้ชมทางโทรทัศน์ได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเกมการแข่งขันนานาชาติประจำปี เช่น  Australia Vs New Zealand ANZAC Day test

2014/08/28

การประกาศเกียรติคุณของสุภาพบุรุษด้วยกีฬารักบี้


กล่าวได้ว่า รักบี้นั้นเป็นนาฏกรรมในรูปหนึ่ง เต็มไปด้วยลีลาชีวิตทั้งละเอียดอ่อน ต้องมีสปิริตของทีม ความหวังและหมดหวัง หัวเราะและน้ำตา กีฬารักบี้ยังสร้างคุณค่าด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานเป็นทีม เพราะคุณทำไม่ได้ ถ้าไม่มีคนอื่น เกมนี้พัฒนาไปได้ถ้าคุณเข้ากับผู้ร่วมทีมได้ดี ซึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนคือการเข้าสกัม และเมื่อลูกออกจากสกัมก็ส่งลูกต่อโดยกติกาส่งข้างหลังให้กับเพื่อนซึ่งคอยวิ่งตามหลังมา กล่าวได้ว่ากองหน้าแข็งแกร่ง 8 คน 2 คน เบาหน่อย นักวิ่งกองหลังที่วิ่งเร็วอีก 4 คน และอีกคนยืนอยู่ข้างหลัง เพราะรักบี้เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

รักบี้เป็นกีฬาที่มีการตุกติกเล่นสกปรกได้ง่ายที่สุด

โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบ เพราะมีการชุลมุนบ่อยที่สุด โดยเฉพาะการเข้าสกรัม กรรมการในสนามไม่เห็นเหตุการณ์ได้ตลอด จึงมีโอกาสที่จะจิกตา ชกหมัดสั้น เตะหน้าแข้ง ใช้ลูกส้นกระทืบ ก็อาจทำได้ง่ายๆและจับตัวคนทำไม่ค่อยได้ รักบี้จึงเป็นกีฬาที่พิสูจน์ความเป็นผู้ดีสุภาพบุรุษกับอุดมคติได้อย่างชัดเจนและง่ายดายที่สุด สนามรักบี้จึงเป็นที่ที่คนดูและผู้เล่นจะได้เรียนรู้ของคนเล่นว่าใครเป็นผู้ดีใครเป็นกุ๊ยไม่มีน้ำใจนักกีฬา รักบี้จึงเป็นกีฬาที่ประกาศเกียรติคุณของสุภาพบุรุษ และประจานความต่ำต้อยของศักดิ์ศรีในความเป็นคนให้รู้ให้เห็นกันได้ในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง

การจัดตั้งกีฬารักบี้ฟุตบอลในประเทศไทย

1. ส่งเสริม พัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้แพร่หลาย และมีมาตรฐานสากล
2. ดูแลและส่งเสริมให้มีการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลในระดับต่างๆขึ้นภายในประเทศ ภายใต้ระเบียบและกติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลที่ถูกต้อง
3. จัดหานักกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ ในนามประเทศไทย
4. ส่งเสริม และสนับสนุนสวัสดิการของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
5. เป็นผู้แทนกีฬารักบี้ฟุตบอลของประเทศไทย เข้าร่วมกับองค์กรกีฬารักบี้ฟุตบอลทั้งภายในและนอกประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างสโมสร สมาชิก และนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
7. ประสานดำเนินงานกีฬารักบี้ฟุตบอลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
8. หารายได้ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล

2014/07/30

กีฬา Rugby กับการสร้างธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

กีฬา Rugby และอเมริกันฟุตบอล จัดอยู่ในประเภทเดียวกับกีฬาฟุตบอล แต่วิธีเล่นแตกต่างกันไป กติกาการเล่นก็ไม่เหมือนกัน เกมการเล่นของกีฬาทั้งสองประเภทนี้ แม้จะมีวิวัฒนากรมาจากฟุตบอลแต่มีความดุเดือด รุนแรงสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมมิใช่น้อย กีฬา Rugby เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษผู้ที่คิดเกมการเล่นรักบี้เป็นนักศึกษาหนุ่ม ชื่อ วิลเลี่ยม เว็มป์ แอลลิส

สำหรับกีฬา Rugby เป็นกีฬาที่ทรงคุณค่าที่สร้างการทำงานเป็นทีม ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความร่วมมือช่วยเหลือกันและสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักกีฬา ซึ่งในทีมจะมีผู้เล่น 15 คน หรือ 7 คน ภายใต้กติกาที่กำหนดโดยผู้เล่นที่อยู่ในสนามจะต้องไม่ล้ำหน้า และสามารถเล่นได้โดยการถือลูกวิ่ง ส่งลูกไปข้างหลัง เตะลูก จับคู่ต่อสู้แย่งลูก เก็บลูก รัค มอล แถวทุ่ม และนำลูกไปวางในเขตประตูฝ่ายตรงข้าม เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งทีมไหนทำคะแนนได้มากที่สุด ทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะ

ประโยชน์ของกีฬา Rugby

กีฬา Rugby สอนให้มีสปิริตในการเล่นกีฬาและรู้จักการให้อภัยเพราะกีฬา Rugby เป็นกีฬาที่มีการปะทะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมาก ดังนั้นผู้เล่นแต่ละคนจึงต้องเตรียมร่างกายให้เข้มแข็ง เตรียมสภาพจิตใจและพร้อมที่จะให้อภัยทุกขณะการแข่งขัน ซึ่งการรู้จักการให้อภัย การรู้จักน้ำใจนักกีฬา จะถูกฝึกฝนได้โดยตรงจากกีฬา Rugby ซึ่งหลังจากการแข่งขันทุกคนก็คือเพื่อนกัน

สำหรับประเทศที่นิยมเล่นและแข่งขันกีฬา Rugby ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ สก็อตแลนด์ ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ นอกจะเป็นการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์แล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นอย่างมหาศาลและผู้ฝึกสอนก็เช่นเดียวกัน เพราะสามารถสร้างรายได้จากการเปิดสอน กีฬา Rugby ได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยส่งเสริมในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ด้วย เพราะประเทศเหล่านี้จะมีการแข่งขันกีฬา Rugby นานาชาติ หรือแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ จึงเป็นการสร้างจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้เป้นอย่างดี ทำให้ผู้คนจากประเทศอื่นๆเข้ามาชมการแข่งขัน และเข้ามาประเทศของตนเพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง