2016/01/23

.

Category: เรื่องธุรกิจ — admin @ 4:16 pm

.

2016/01/12

.

Category: เรื่องธุรกิจ — admin @ 4:23 pm

.

2015/06/06

กีฬา Rugby ฝึกให้นักกีฬารู้จักหน้าที่ของตน

การเล่นรักบี้ จึงเน้นเรื่องการมีน้ำใจนักกีฬา Sporting Spirit เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ซึ่งจุดสุดยอดของการมีน้ำใจนักกีฬา คือ ความยุติธรรม (แฟร์) Fairness การไม่เอารัดเอาเปรียบใคร
การเล่นรักบี้ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการสร้างบุคลิกลักษณะนิสัยพึงประสงค์ 4 ประการ คือ
1.กีฬารักบี้ต้องใช้คนเล่นมากคือข้างละ 15 คน ทำให้มีส่วนร่วมมาก ไม่เหมือนกีฬาบางประเภทที่ใช้ผู้เล่นเพียง 2 หรือ 3คน และการเล่นกันมากนั้นทำให้มีการร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมเหนื่อย ก่อให้เกิด”ความสามัคคีในหมู่คณะ”ตามมาอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนา
2.รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้ทีมเวิร์ค “Team work”อย่างสูง ฝึกให้นักกีฬารู้จักหน้าที่ของตน ไม่เอาเด่นเอาดีเข้าตัวอยู่คนเดียว ประเทศที่เจริญแล้วประชาชนจะรู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์คเป็นอย่างดี และรักบี้เป็นกีฬาที่มีทั้ง Co-Operation ,Co-Ordination คือทั้งร่วมมืออย่างสุดกำลังและประสานงานกันอย่างดีด้วย การเล่นต้องอาศัยความเร็ว speed และจังหวะเวลา timing ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยไหวพริบแบบ Thinking while Moving
3.กติการักบี้มีความแน่ชัดและเคร่งครัด เช่นในการส่งลูกบอลต้องส่งไปข้างหลังเท่านั้น ,การจับรวบคู่ต่อสู้ที่เรียกว่า “แท็คเกิ้ล” tackle จับได้เฉพาะผู้ถือลูกบอล (จุดมุ่งหมายของการ tackle ในเกมรักบี้คือเพื่อหยุดการพาลูกไปข้างหน้าของคู่ต่อสู้ ไม่ใช่การทำลายตัวคู่ต่อสู้) ดังนั้น การมีกติการอย่างเคร่งครัดนี้เป็นการฝึกให้ผู้เล่นต้องมี “ระเบียบวินัยและเคารพในกฎเกณฑ์”
4.รักบี้เป็นกีฬาที่มีการตุกติกเล่นสกปรกได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบ เพราะมีการชุลมุนบ่อยที่สุด โดยเฉพาะการเข้าสกรัม กรรมการในสนามไม่เห็นเหตุการณ์ได้ตลอด จึงมีโอกาสที่จะจิกตา ชกหมัดสั้น เตะหน้าแข้ง ใช้ลูกส้นกระทืบ ก็อาจทำได้ง่ายๆและจับตัวคนทำไม่ค่อยได้ รักบี้ จึงเป็นกีฬาที่พิสูจน์ “ความเป็นผู้ดีสุภาพบุรุษ Gentleman กับอุดมคติ Fair play”ได้อย่างชัดเจนและง่ายดายที่สุด สนามรักบี้จึงเป็นที่ที่คนดูและผู้เล่นจะได้เรียนรู้ Charater ของคนเล่นว่าใครเป็นผู้ดีใครเป็นกุ๊ยไม่มีน้ำใจนักกีฬา

“รักบี้” จึงเป็นกีฬาที่ประกาศเกียรติคุณของสุภาพบุรุษ และประจานความต่ำต้อยของศักดิ์ศรีในความเป็นคน ให้รู้ให้เห็นกันได้ในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง

รักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความตื่นเต้นเร้าใจในเกม (GAME) ของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเล่นกันอย่างไร เพราะท่านไม่รู้กติกาซึ่งมีอยู่ถึง 28 ข้อ คงจะไม่สนุกสนานไปกับเกมกีฬาประเภทนี้ ดังนั้น ข้อเขียนนี้จะแนะนำให้ท่านดูรักบี้ให้รู้ว่าเขาเล่นกันอย่างไรเมื่อท่านดูเป็นแล้ว ท่านอาจจะสนุกคุ้มกับเวลาที่ท่านได้ตั้งใจมาดูกีฬา “รักบี้ฟุตบอล”

เจตนารมณ์ของกีฬารักบี้ฟุตบอล
“มีผู้เล่น 2 ฝ่ายๆ ละ 15 คน เล่นกันอย่างถูกต้องตามกฎกติกา และด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จะต้องพาลูก ส่งลูก เตะลูก กดลูกวางทรัย เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่า เป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันนั้น”

ท่านจะเห็นได้ว่า รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้มือเล่นลูก มากกว่าที่จะใช้เท้าเล่นลูก ผู้เล่นจะต้องมีกำลังดีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน และที่สำคัญ คือ ยอมรับในกฎกติกาการเล่นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา (A SPORTING SPIRIT) สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่โมโหง่าย มีมารยาทไม่เล่นสกปรกหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลมักจะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่แข่งขันและฝึกซ้อมกัน มีไมตรีต่อกันตามหลังจากเลิกเล่นแล้ว แม้ว่าจะได้เคยปะทะกัน กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงในสนามเล่น หนักไปนิดนึงก็ให้อภัยกันได้ สุดท้ายเข้าใจกัน เป็นเพื่อนกัน ให้ความนับถือกันเช่นพี่-น้อง เป็นเช่นนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

2015/04/27

รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้มือเล่นลูกมากกว่าที่จะใช้เท้าเล่นลูกผู้เล่นจะต้องมีกำลังดีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน

Category: เรื่องธุรกิจ — admin @ 4:42 pm

13

รักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความตื่นเต้นเร้าใจในเกม (GAME) ของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเล่นกันอย่างไร เพราะท่านไม่รู้กติกาซึ่งมีอยู่ถึง 28 ข้อ คงจะไม่สนุกสนานไปกับเกมกีฬาประเภทนี้ ดังนั้น ข้อเขียนนี้จะแนะนำให้ท่านดูรักบี้ให้รู้ว่าเขาเล่นกันอย่างไรเมื่อท่านดูเป็นแล้ว ท่านอาจจะสนุกคุ้มกับเวลาที่ท่านได้ตั้งใจมาดูกีฬา “รักบี้ฟุตบอล”

เจตนารมณ์ของกีฬารักบี้ฟุตบอลมีผู้เล่น 2 ฝ่ายๆ ละ 15 คน เล่นกันอย่างถูกต้องตามกฎกติกา และด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จะต้องพาลูก ส่งลูก เตะลูก กดลูกวางทรัย เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่า เป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันนั้นท่านจะเห็นได้ว่า รักบี้เป็นกีฬาที่ใช้มือเล่นลูก มากกว่าที่จะใช้เท้าเล่นลูก ผู้เล่นจะต้องมีกำลังดีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน และที่สำคัญ คือ ยอมรับในกฎกติกาการเล่นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่โมโหง่าย มีมารยาทไม่เล่นสกปรกหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลมักจะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่แข่งขันและฝึกซ้อมกัน มีไมตรีต่อกันตามหลังจากเลิกเล่นแล้ว แม้ว่าจะได้เคยปะทะกัน กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงในสนามเล่น หนักไปนิดนึงก็ให้อภัยกันได้ สุดท้ายเข้าใจกัน เป็นเพื่อนกัน ให้ความนับถือกันเช่นพี่-น้อง เป็นเช่นนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สกรัม ผู้เล่นอย่างน้อยฝ่ายละ 5 คน (นิยมเล่นฝ่ายละ 8 คน) ต้องมีแถวหน้า 3 คนเสมอแถวที่สองอีก 4 คน แถวหลังมักมีคนเดียวโอบมัดให้แน่นช่วยกันดันไปข้างหน้าแย่งลูกที่ใส่เข้าไปในช่องกลางระหว่างสกรัม ใช้เท้าเพียงอย่างเดียวเขี่ยลูกกลับไปให้ฝ่ายตนเอง จะทำสกรัมเมื่อผู้เล่นส่งลูกไปข้างหน้าของตนเอง หรือยื่นลูกไปให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างหน้าตนเอง ผู้เล่นรับลูกหรือเอามือไปโดนลูก แล้วลูกนั้นกระเด็นไปข้างหน้าไปถูกกับพื้นสนามหรือไปโดนมือหรือตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เกิดการสุมกันเอาลูกออกมาเล่นต่อไปไม่ได้เมื่อผู้เล่นฝ่ายรุกพยายามกดลูกวางทรัยแต่ลูกไม่แตะพื้นสนามเล่นในเขตประตูของฝ่ายรับหรือลูกอยู่บนตัวผู้เล่นฝ่ายรับ

2015/03/21

กีฬารักบี้เป็นกีฬาที่ผู้แข่งต้องให้เกียรติกันอย่างมาก

กีฬารักบี้ และอเมริกันฟุตบอล จัดอยู่ในประเภทเดียวกับกีฬาฟุตบอล แต่วิธีเล่านแตกต่างกันไป กติกาการเล่นก็ไม่เหมือนกัน เกมการเล่นของกีฬาทั้งสองประเภทนี้ แม้จะมีวิวัฒนากรมาจากฟุตบอล แต่มีความดุเดือด รุนแรงสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมมิใช่น้อย ผู้ที่ให้กำเนิดกีฬารักบี้ คนแรกในโลกนั้น นักประวัติศาสตร์ ได้บันทึกไว้ว่า กีฬารักบี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษผู้ที่คิดเกมการเล่นรักบี้เป็นนักศึกษาหนุ่ม ชื่อ วิลเลี่ยม เว็มป์ แอลลิส จุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้น

ในสมัยก่อนยุคแรกเริ่มกีฬารักบี้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง มีผู้มาเข้าชมเป็นจำนวนมาก แข่งขันทีไรก็จะมีผู้เข้าชมแน่นเต็มสนามเกือบทุกครั้ง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนทำให้เด็กๆ รุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจหรือเล่นกีฬารักบี้น้อยลง

ภาพของการเล่นรักบี้ในสายตาของคนที่ไม่ใช่นักกีฬา อาจมองเห็นเพียงเกมที่เล่นรุนแรงแบบถึงเนื้อถึงตัว นักกีฬารูปร่างแข็งแรง เตรียมป้องกันตัวพร้อมรับการถาโถมเข้ามาของอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ ภาพเหล่านั้นอาจทำให้หลายคนรู้สึกขยาดกับการเล่นกีฬาชนิดนี้ แต่ในความคิดความรู้สึกของผู้เล่นจริงๆ อย่างชมรมรักบี้ฟุตบอล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่ารักบี้คือกีฬาชนิดหนึ่ง เป็นเกมที่ทำให้พวกเขา ‘แพ้เป็น’ เป็นกีฬาที่ลดความรุนแรงของนิสัยในแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดในการเล่น ทำให้เรียกได้ว่า รักบี้ เป็น กีฬาลูกผู้ชาย

“คนมองหรือคนที่ไม่เคยดูกีฬานี้ก็อาจจะคิดว่า กีฬาอะไร ถือลูกวิ่งชนกัน ไหนจะล้มทับ ผลักหน้า มีหมด แต่สิ่งหนึ่งที่กีฬาประเภทอื่นไม่มีเลยตั้งแต่เห็นมา ก็คือทุกครั้งที่แข่งเสร็จผู้ชนะ ก็จะตบมือให้ผู้แพ้ และไปตั้งซุ้มต้อนรับผู้แพ้ออกจากสนาม แล้วจับมือขอโทษกัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมจะจบหลังจากนกหวีดเป่า นั่นคือสปิริตที่เราหาไม่ได้ในกีฬาอื่น ซึ่งเราผูกพันและสร้างมาในการแข่งขันทุกครั้งว่า การเล่นกีฬารักบี้ไม่ใช่ การเอาแรงเข้าไปทุบหรือทำลายห้ำหั่นเพื่อเอาชนะเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นการเล่นด้วยความรุนแรง แต่ทุกคนก็จะรู้ว่ารักบี้คือ กีฬาลูกผู้ชาย เป็น กีฬาสุภาพบุรุษ ฉะนั้นเวลาเราแข่งขันเสร็จ ทุกคนก็คือพี่น้อง มีการจับมือ ขอโทษกัน ให้อภัยกัน เพราะว่ารักบี้เป็นกีฬาที่ผู้แข่งต้องให้เกียรติกันอย่างมาก”